Town of Miami Lakes Social Icons
  • Miami Lakes Calendar
Select desired calendar here »
18
Aug
2020

Aug 18, 2020 5:30 pm -6:30 pm
Miami Lakes Town Hall
Miami Lakes Town Hall
6601 Main St, Miami Lakes, FL 33014, USA

This meeting will take place in Room 106.

18
Aug
2020

Aug 18, 2020 6:00 pm -11:00 pm
Miami Lakes Town Hall
Miami Lakes Town Hall
6601 Main St, Miami Lakes, FL 33014, USA
19
Aug
2020

Aug 19, 2020 11:00 am -1:00 pm
Miami Lakes Town Hall
Miami Lakes Town Hall
6601 Main St, Miami Lakes, FL 33014, USA
20
Aug
2020

Aug 20, 2020 6:00 pm -7:00 pm
Miami Lakes Town Hall
Miami Lakes Town Hall
6601 Main St, Miami Lakes, FL 33014, USA
20
Aug
2020

Aug 20, 2020 7:00 pm -8:00 pm
Miami Lakes Town Hall
Miami Lakes Town Hall
6601 Main St, Miami Lakes, FL 33014, USA
25
Aug
2020

Aug 25, 2020 6:30 pm -7:30 pm
Miami Lakes Town Hall
Miami Lakes Town Hall
6601 Main St, Miami Lakes, FL 33014, USA
29
Aug
2020

Aug 29, 2020 9:00 am -1:00 pm

UPCOMING EVENTS
EVENT CATEGORIES
Town of Miami Lakes Marketplace Directory